προσωπικό γραμματείας

Μυλωνά Γεωργία [Mylona Georgia] email: gmylona@nured.auth.gr τηλ.: 2310995081, γραφείο 806

Ημέρες-ώρες συνεργασίας για περίοδο διεξαγωγής μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018:

Τρίτη, ώρες 9.00-15.00
Τετάρτη, ώρες 9.00-15.00
Πέμπτη, ώρες 9.00-15.00
Παρασκευή, ώρες 15.00-22.00
Σάββατο, ώρες 9.00-14.30

Ημέρες-ώρες συνεργασίας για περίοδο μη διεξαγωγής μαθημάτων:

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9.00-15.00