προσωπικό γραμματείας

 

Μυλωνά Γεωργία [Mylona Georgia] email: gmylona@nured.auth.gr τηλ.: 2310-995081, γραφείο 806

Ημέρες-ώρες συνεργασίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 9.00-15.00

Παρασκευή, ώρες 15.00-21.30