επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 991294, 2310 995081
email: gmylona@nured.auth.gr,
egazani@nured.auth.gr

Πρόσβαση

Το κτίριο του Τμήματος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στον "Πύργο της  Παιδαγωγικής Σχολής". Για την πρόσβασή σας στον Πύργο μπορείτε  να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.

Χάρτης θέσης του Τμήματος