Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

«Επιστήμες της Αγωγής» σε πέντε Κατευθύνσεις

1. Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις
3. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση
4. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ):   Διδασκαλία και Μάθηση

Δείτε περισσότερα

Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή για τη Λογοτεχνία και την Εκπαίδευση_Γραπτές Εξετάσεις στο μάθημα "ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ"

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22/06/2018 τις ώρες: 18.30-21.30, στην αίθουσα 407 (στον 4ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής) θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του μαθήματος "Θεωρία Λογοτεχνίας".

Εγγραφές στο ΠΜΣ «Επιστήμες της αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες  στο ΠΜΣ «Επιστήμες της αγωγής» να προσέλθουν σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα από το γραφείο 606 του 6οου ορόφου για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι :

α) μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

β) την αστυνομική τους ταυτότητα και ένα απλό φωτοαντίγραφο αυτής

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί» του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής για την Κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί»  του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Εξετάσεις εισαγωγής στην κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί» του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής"

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση "Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί" θα διεξαχθούν την Τρίτη 12.9.2017 στην αίθουσα «01» του ισογείου της της Παιδαγωγική Σχολής Α.Π.Θ., τις ώρες 16.00-19.00.

Επαναπροκήρυξη 2 κατευθύνσεων του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 13/25.5.2017 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σαράντα (40) κενών θέσεων για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» παρατείνεται έως την Πέμπτη 18.5.2017.

Προκήρυξη Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018  την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών κατά ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση, στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε πέντε Κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

3. Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και δράσεις

4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση

5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Υποβολή αίτησης

 

 

 

Subscribe to Π.Μ.Σ. - Επιστήμες Αγωγής RSS