σχετικά με το ΠΜΣ...

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων και μέχρι της συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού θέσεων, πτυχιούχοι διαφόρων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριών εξαμήνων διδασκαλίας και έρευνας.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί δίδακτρα 1600 ευρώ για τα 4 εξάμηνα σπουδών και η προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία διατίθενται δωρεάν από την Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Πιστεύουμε ότι η φοίτηση και η γνώση στο ΠΜΣ του ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ,  θα αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας…

Κατευθύνσεις:
1. Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί
3. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις
4. Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο
5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ):   Διδασκαλία και Μάθηση
Διευθύντρια Σπουδών: Δόμνα - Μίκα Κακανά, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ
Συντονιστικό:
Μελπομένη Κανατσούλη, Καθήτρια ΤΕΠΑΕ
Παναγιώτης Παντίδος, Επίκουρος Καθιηγητής ΤΕΠΑΕ
Εύα Παυλίδου, Επίκουρη Καθήγρια, ΤΕΠΑΕ
Ανδρέας Καρακίτσιος, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ

Δείτε κάνοντας κλικ εδώ το ΦΕΚ Ίδρυσης