ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες, ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τις κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

2. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

3. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

Για τις κατευθύνσεις:

1. Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό

     στο εξωσχολικό βιβλίο και

2. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις

Οι ημέρες, οι ώρες και οι αίθουσες θα ανακοινωθούν έγκαιρα την επόμενη εβδομάδα.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 
Ταξινόμηση: