ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων στην Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες, ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για την κατεύθύνση της Αισθητικής Αγωγής: Θεωρία και Δράσεις.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 
Ταξινόμηση: