ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" εισαγωγικές εξετάσεις και κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» θα προκηρύξει εισαγωγικές εξετάσεις μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Συγκεκριμένα , οι κατευθύνσεις που θα προκηρύξουν εισαγωγικές εξετάσεις είναι:

  1. Εκπαιδευτική Πολιτική
  2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί
  3. Δημιουργική Γραφή και Εκδοτική Παραγωγή για το Παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο

Οι κατευθύνσεις:

  1.  Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις
  2. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

θα προκηρύξουν εισαγωγικές εξετάσεις αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος σπουδών, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Ταξινόμηση: