Συστατικές επιστολές σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες τησ Αγωγής" για το ακαδ. έτος 2017-18

Σχετικά με τις συστατικές επιστολές σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον αυτές έχουν παραδοθεί στους ενδιαφερόμενους ανοιχτές, τότε σκανάρονται και συμπεριλαμβάνονται στο zip ή rar αρχείο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση  "Γραμματεία ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής", Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 6ος όροφος γραφείο 606, Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" ή να τις προσκομίσουν οι ίδιοι στο γραφείο 606 του 6ου ορόφου, στο διάστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών, τις ώρες 12.30μ.μ έως 13.30 μ.μ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι συστατικές από τα άτομα που θα τις χορηγήσουν, χωρίς την περαιτέρω δική τους διαμεσολάβηση. Η υποβολή των συστατικών θα γίνει στο egazani@nured.auth.gr, με την ένδειξη ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" KAI ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ. Η αποστολή των συστατικών θα γίνει και σε αυτήν την περίπτωση στο διάστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών.