Επαναπροκήρυξη 2 κατευθύνσεων του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 13/25.5.2017 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σαράντα (40) κενών θέσεων για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018.

Οι προαναφερθείσες θέσεις αφορούν στην εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών κατά ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση, στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε δύο Κατευθύνσεις:

1. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

2.Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας από τις 7/6/2017 έως τις 5/9/2017 πατώντας εδώ

Επισυναπτόμενο αρχείο: