Διαλογική παιδαγωγική, Διαλογικές μέθοδοι διδασκαλίας