Σημαντικές

Ελληνικά

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί» του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής για την Κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί»  του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Εξετάσεις εισαγωγής στην κατεύθυνση «Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί» του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής"

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση "Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί" θα διεξαχθούν την Τρίτη 12.9.2017 στην αίθουσα «01» του ισογείου της της Παιδαγωγική Σχολής Α.Π.Θ., τις ώρες 16.00-19.00.

Aποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 28.9.2017 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 4.10.2017 στο γραφείο 606 του 6ου ορόφου της Παιδαγωγικής Σχολής, ώρες 12.00-1.30.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι :

α) μία (1) φωτογραφία

β) απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και

γ) το ΑΜΚΑ

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Επαναπροκήρυξη 2 κατευθύνσεων του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 13/25.5.2017 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σαράντα (40) κενών θέσεων για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής", ημερά, τόπος και ώρες.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», για τις κατευθύνσεις

  • Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις
  • Δημιουργική γραφή και λογοτεχνία για την εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτική Πολιτική

θα διεξαχθούν την Παρασκευή 9.6.2017 στις αίθουσες «μεγάλη αίθουσα του 1ου ορόφου» και «αίθουσα λυόμενο 1» της Παιδαγωγική Σχολής, τις ώρες 17.00-20.00.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» παρατείνεται έως την Πέμπτη 18.5.2017.

Συστατικές επιστολές σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες τησ Αγωγής" για το ακαδ. έτος 2017-18

Σχετικά με τις συστατικές επιστολές σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον αυτές έχουν παραδοθεί στους ενδιαφερόμενους ανοιχτές, τότε σκανάρονται και συμπεριλαμβάνονται στο zip ή rar αρχείο.

Προκήρυξη Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018  την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών κατά ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση, στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε πέντε Κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

3. Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και δράσεις

4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση

5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Υποβολή αίτησης

 

 

 

ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" εισαγωγικές εξετάσεις και κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» θα προκηρύξει εισαγωγικές εξετάσεις μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Συγκεκριμένα , οι κατευθύνσεις που θα προκηρύξουν εισαγωγικές εξετάσεις είναι:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Αποτελέσματα Εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής"

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων στην Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες, ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για την κατεύθύνση της Αισθητικής Αγωγής: Θεωρία και Δράσεις.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων στην Δημιουργική Γραφή

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες, ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για την κατεύθύνση της Δημιουργικής γραφής και εκδοτικής παραγωγής για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων

Ανακοινώθηκε ο πίνακας των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες, ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τις κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

2. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

3. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Νέο! Γραπτές Εξετάσεις Επιλογής ΜΠΣ "Επιστήμες της Αγωγής"

Οι εξετάσεις  των υποψηφίων φοιτητών/τριών για το  ΜΠΣ «Επιστήμες Αγωγής» θα διεξαχθούν στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ (είσοδος από 3ης Σεπτεμβρίου, έναντι Φοιτητικής λέσχης) στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες :

Παρασκευή 11/9/2015

1. Εκπαιδευτική Πολιτική, αίθουσα Μπλε 1, ώρες 18.00-21.00

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Σελίδες

Subscribe to RSS - Σημαντικές