προσωπικό γραμματείας

Γαζάνη Ερατώ [Gazani Erato] email:egazani@nured.auth.gr τηλ.: 2310991294

Μυλωνά Γεωργία [Mylona Georgia] email: gmylona@nured.auth.gr τηλ.: 2310995081