Εξετάσεις Επιλογής, ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής»

Οι εξετάσεις  των υποψηφίων φοιτητών/τριών για το  ΜΠΣ «Επιστήμες Αγωγής» θα διεξαχθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες :

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για τις Κατευθύνσεις

Εκπαιδευτική Πολιτική

Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί. Μαθηματικά, Φυσικές

Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της  Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Σάββατο  12 Σεπτεμβρίου για τις Κατευθύνσεις

Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις

Δημιουργική γραφή και εκδοτική παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο

Αναλυτικότερα, οι ώρες, οι αίθουσες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων θα ανακοινωθούν εγκαίρως στον ιστοχώρο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ταξινόμηση: